Isikuandmete kasutamine ja kaitse

Klient annab müüjale nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse müüja poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimusi ning arendada müüja poolt Kliendile pakutavat teenust.

Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed.

Müüja võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.

Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

Müüja ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.

Müüja võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil.